Zgłoszenie serwisowe

 

Wysyłając poniższy formularz, podaję dobrowolnie moje dane firmie Kaleta Group sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Wydawnicza 17A, wyłącznie w celu zapewnienia obsługi serwisowej, w tym na przekazywanie ich firmom serwisowym związanych umową z Kaleta Group sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami. Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu w swoje dane i nanoszenia ewentualnych poprawek.

Jeżeli wyrób zakupiono u innego dostawcy niż Kaleta Group sp. z o.o. reklamację należy zgłosić do sprzedawcy wyrobu lub przesłać kopię faktury zakupu reklamowanego wyrobu do Kaleta Group sp. z o.o.
Please type your full name.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Wysłanie zgłoszenia nie jest równoważne z przyjęciem reklamacji. Prosimy oczekiwać na telefon lub e-mail od naszego pracownika Działu Serwisu Kaleta Group sp. z o.o.
Invalid Input