Zgłoszenie serwisowe

 

Wysyłając poniższy formularz, podaję dobrowolnie moje dane firmie Chłodnictwo Gastronomia - Paweł Kaleta z siedzibą w Łodzi ul. Bolesława Krzywoustego 44/46, wyłącznie w celu zapewnienia obsługi serwisowej, w tym na przekazywanie ich firmom serwisowym związanych umową z Chłodnictwo Gastronomia - Paweł Kaleta, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami. Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu w swoje dane i nanoszenia ewentualnych poprawek.

Jeżeli wyrób zakupiono u innego dostawcy niż Chłodnictwo Gastronomia - Paweł Kaleta reklamację należy zgłosić do sprzedawcy wyrobu lub przesłać kopię faktury zakupu reklamowanego wyrobu do Chłodnictwo Gastronomia - Paweł Kaleta
Please type your full name.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Wysłanie zgłoszenia nie jest równoważne z przyjęciem reklamacji. Prosimy oczekiwać na telefon lub e-mail od naszego pracownika Działu Serwisu Chłodnictwo Gastronomia - Paweł Kaleta.
Invalid Input